Vadovaujantis sutartimi pasirašyta su Kauno teritorine ligonių kasa, Všį Griškabūdžio ambulatorija teikiamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos šią įstaigą pasirinkusiems (prisirašiusiems) draustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims.

 

Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba.