INFORMACIJA APIE 2017 METŲ VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

 Pareigos

Vidutinis

Fizinių asmenų skaičius per mėnesį

Vidutinis etatų skaičius per mėnesį

Darbuotojų vidutinis nustatytas (paskirtasis)

darbo užmokestis per mėnesį  (etatui)

I

ketvirtis

II

Ketvirtis

III

ketvirtis

IV

ketvirtis


Metinis

Vyriausiasis gydytojas

1

0,5

Darbuotojo pageidavimu neskelbiama

Vyriausiasis slaugytojas

1

0,75

557

557

     

Šeimos gydytojas

2

1,25

1012

1012

     

Gydytojas odontologas

1

0,75

1183

1183

     

Bendruomenės slaugytojas

5

3,5

533

533

     

Odontologo padėjėja

1

0,75

505

505

     

Akušeris

1

0,5

512

512

     

VŠĮ Griškabūdžio ambulatorijos darbuotojų vidutinis mėnesinis 1,0 et.

darbo užmokestis 2015m.

 

Darbuotojų grupė

Vidutinis mėnesio 1 etato darbo užmokestis 2015m.

Gydytojai

894 Eur.

Slaugytojos

478 Eur.

Buhalterija

566 Eur

Kiti  med. darbuotojai

481 Eur.

Kiti darbuotojai

Minimali alga

2012 metų II ketvirtis
Gydytojų 3536,00 Lt.
Slaugytojų

1473,00 Lt

Kitų specialistų

1494,00 Lt

Kito personalo

1011,00 Lt